Výběr zaměstnanců

Výběr zaměstnanců podle firemní kultury

Nábor a výběr zaměstnanců je jednou z velmi frekventovaných oblastí personální práce. Každý manažer alespoň občas potřebuje doplnit či rozšířit svůj tým, v HR týmech jsou na nábor a výběr často přímo specialisté. Na toto téma je k dispozici řada knih, existuje řada tréninků a školení. Existuje řada zaručených metod, jak vybrat správně… Přesto stále chybujeme a ne vždy se povede vybrat tak, aby i v budoucnu byla spokojenost na obou stranách.Úspěšný výběr je ten, když nový zaměstnanec dokáže v odpovídající době začít samostatně plnit očekávané úkoly, převezme plně svoji roli se všemi odpovědnostmi a svým výkonem přispívá k výsledkům celé firmy, je loajální k firmě.

Proč se to často nepodaří? Příčin neúspěchu může být celá řada. Jeden z podstatných faktorů, který velmi úzce ovlivňuje úspěšnost výběru a na který se často zapomíná je oblast firemní kultury, firemních hodnot.

Výběrový proces se velmi často zužuje pouze na oblast toho, na jaké pozici a v jaké firmě kandidát pracoval, co a kde vystudoval. Pokud lépe zacílíme, ověřujeme i to, co konkrétně dělal, jaké úkoly plnil, jak byl úspěšný. Abychom získali relevantní a pravdivé informace, musíme se hodně ptát, jít pod povrch první odpovědi, musíme „loupat cibuli“. A hlavně nesmíme zapomenout na to, v jakých podmínkách (tj. v jaké firemní kultuře) byl kandidát úspěšný, případně neúspěšný a hlavně proč.

Existující firemní kultura reflektuje firemní hodnoty, které ve firmě žijí. To se v řadě případů může odlišovat od deklarovaných hodnot nebo od žádoucí firemní kultury, ale v každém případě, pokud chceme vybírat skutečně ty nejvhodnější kandidáty, s tím musíme pracovat a správně zohlednit. A pokud se reálný a žádoucí stav odlišují, musíme vědět, proč tomu tak je a zda je vůle s tím něco dělat? Hledáme nové kolegy, kteří zapadnou do stávající situace, nebo hledáme první vlaštovky nových změn?

Ve větších firmách bývá firemní kultura, případně firemní hodnoty popsány a pojmenovány. Neznamená to ale, že tam, kde nejsou firemní hodnoty pojmenovány, tam neexistují. Jen je zapotřebí popátrat, najít je a pojmenovat.

Při výběru bychom měli velmi pečlivě vybírat kandidáty, jejichž hodnotový žebříček se co nejvíce blíží vyznávaným nebo žádoucím hodnotám firmy. Pokud se takový „match“ povede, je určitě větší pravděpodobnost, že bude nový zaměstnanec motivovaný, zapojený a výkonný tak, jak firma potřebuje a očekává.

To, že při výběru zohledníme hodnotovou orientaci kandidáta, neznamená, že se nezabýváme jeho dovednostmi, znalostmi a zkušenostmi. Kandidáta, který splňuje 100% naše představy (úmyslně nepíšu požadavky) najdeme málokdy. Pak je zapotřebí si uvědomit, že doplnit chybějící znalosti a dovednosti je možné. Ale změnit hodnotový systém kohokoli z nás lze velmi těžko.

Než začnete hledat nové zaměstnance, nejprve si odpovězte na následující body:

  • Jaká je firemní kultura a firemní hodnoty, které chcete posilovat
  • Co bude nový zaměstnanec skutečně dělat, tj. jaké dovednosti, znalosti budete hledat
  • Zamyslete se, co z toho musí znát při nástupu a kde je prostor, aby se naučil, zacvičil

A na závěr pro zamyšlení: může být kandidát s požadovanou odborností (znalosti, dovednosti, praxe), pro kterého je status rozhodující a podstatný (tj. jaké má služební auto, jakou má kancelář, kde je v organizační struktuře, jaký má název pozice,…), motivovaný, výkonný a spokojený ve firmě, kde je plochá organizační struktura, všichni sedí v open space (otevřená společná kancelář) a nemá nárok na služební auto?

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*