Ondřej Martínek

Uplatnění geo nástrojů v byznysu pohledem Ondřeje Martínka

Rozhovor s ředitelem společnosti Globema CS s.r.o.

Geo produkty a služby jsou jedním z nepřehlédnutelných fenoménů současnosti, z jejichž přínosů dokáže těžit čím dál více firem po celém světě. Jaké příležitosti pro firmy tato řešení skýtají a kam směřují do budoucnosti? Zeptali jsme se Ondřeje Martínka, ředitele společnosti Globema CS s.r.o.Jak byste definoval termín geoprostorové softwarové řešení? A jak dlouho jsou na trhu technologie umožňující takováto řešení účelně a efektivně poskytovat a firmám využívat?

Geoprostorové softwarové řešení je takové řešení, které umožňuje zobrazit a spravovat prostorová data, jejich geografickou polohu a tuto polohu analyzovat v souvislosti s jinými prvky. První průkopníci geoprostorových řešení vznikaly již v 60. letech 20. století, avšak k masovějšímu rozšíření dochází od 90. let 20. století díky všeobecnému boomu osobních počítačů a všeobecné počítačové gramotnosti.

Co Vaše společnost v oblasti geoprostorových řešení firmám nabízí a v čem jste jedineční?

Společnost Globema nabízí širokou škálu geoprostorových řešení zaměřených hlavně na utility a telekomunikace. Nabízíme jak standardní produkty světového producenta GE Energy – systém GE Smallworld a jeho deriváty pro jednotlivá průmyslová odvětví: přeprava a distribuce plynu, distribuce elektřiny, distribuce tepla a chladu, distribuce vody, správa kanalizačních sítí a telekomunikace. V našem portfoliu se nachází i masivní systém WorkForce Managementu pro správu a plánování pracovních sil v terénu. Toto řešení je z celosvětového hlediska nejrozšířenějším produktem pro WorkForce Management v oblasti utilit a umožňuje propojení dat z geoprostorových systémů se systémem plánování pracovního dne lidí, starajících se o skutečnou síť v dané oblasti. Při výpočtech je brána v potaz i dojezdová vzdálenost a optimální trasa pro jednotlivé pracovníky, což vede k významné úspoře času, sil i nákladů na vozový park. Pro tento typ výpočtů využíváme služeb Google Map, jejichž jsme jediným Prémiovým partnerem pro oblast Střední a Východní Evropy.

Jaké firmy či organizace jsou vaším cílovým trhem? Kde vidíte největší potenciál a příležitosti pro váš byznys nyní a do budoucnosti?

Máme v podstatě několik cílových trhů. Prvním jsou určitě utilitní společnosti a společnosti vlastnící a/nebo provozující telekomunikační sítě. Díky partnerství se společností Google se nám v posledních 3 letech otevřelo několik nových cílových trhů, od realitních kanceláří přes banky, pojišťovny, cestovní kanceláře, provozovatele taxislužeb až po komplexní řešení systémů první pomoci.

Potenciál vidíme ve stále oblíbenějších cloudových řešeních a mobilních aplikacích a rozvoji chytrých sítí v energetických distribučních soustavách.

V čem mohou být geoprostorová řešení pro firmy přínosem a jak se vám daří vedení firem přesvědčovat o smysluplnosti investice do této technologie?

Jasným argumentem je evidence majetku a pokročilé funkce správy majetky firem. Geoprostorové řešení nabízí jiný pohled na investiční majetek a zobrazuje ho v prostorových souvislostech. Přeci jen, v reálném světě jsou uloženy v prostoru, nikoliv v tabulce. Nezanedbatelným argumentem je též velmi rychlá návratnost investice.

Jaké technologické trendy ovlivňující váš byznys vidíte okolo sebe dnes a co se dle Vás stane trendem v budoucnu?

Již dnes je patrné, že se téměř všechna řešení přesouvají do cloudů. To souvisí za prvé s prudkým rozvojem telekomunikačních sítí a neustálým zvyšováním kapacity a rychlosti připojení a za druhé s komfortem a službami, které cloudová řešení poskytují koncovým zákazníkům a uživatelům geoprostorových řešení. Domníváme se, že trendem budou služby „Software as a Service“ (SaaS) a samozřejmě rozšíření geoprostorových řešení do mobilních platforem.

Co považujete za svůj největší dosavadní úspěch v oblasti geoprostorových řešení?

Partnerství se společnostmi GE Energy a Google. Pro obě společnosti jsme jedním z největších VARů, kombinací obou špičkových oborových řešení dokážeme zobrazit a kombinovat téměř neuvěřitelné množství informací. Dále bych zmínil, že se naše společnost stala Premiovým Partnerem Google Map, což se nám podařilo jako první společnosti v oblasti Střední a Východní Evropy.

 


Globema působí jako autorizovaný VAR (Value Added Reseller) společnosti Google ve střední a východní Evropě. Globema spolupracuje s Googlem od roku 2012. Zabývá se implementací, prodejem a integrací podnikových řešení založených na platformě Google GEO, především na Google Mapách.

Globema vyvíjí speciální řešení postavená na platformě Google GEO, která mohou být použita k řešení každodenních podnikových procesů nebo podpoře marketingových a prodejních aktivit.

Více informací o Globema CS s.r.o. naleznete na webu www.globema.cz.

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*