Učiňte strategii středobodem

Učiňte strategii středobodem vašeho strategického plánu

Chybí vašemu korporátnímu strategickému plánu nejdůležitější ingredience – strategie? Někde cestou se v organizacích při strategickém plánování stalo akceptovatelné nahrazovat podstatu formou a přehlížet zásadní součást, jakou je jasně řečená strategie – základní kámen strategického plánu. Je toto do očí bijící opomenutí strategie v strategickém plánu důsledkem lenosti nebo neznalosti?Kde je strategie?

Pravdou asi je, že jak lenost, tak i neznalost jsou faktory nesoucí vinu za nevyřčené strategie. Aby bylo možné výstižně vyjádřit svou strategii, musíte nejdříve nějakou mít. Je až překvapující, kolik organizací nemá definovanou strategii. Za předpokladu, že strategie existuje, měla by být vyjádřitelná jednoduchým výrokem nebo dvěma. Velmi málo organizací to dokáže udělat. Dokonce i detailnější popis strategie by se měl vejít na jednu stránku. Zní to jednoduše, ale ve většině organizací panují rozsáhlé nejasnosti o samotné definici strategie a strategického plánování.

Zmatek vládne

Sezvěte členy představenstva a exekutivní management dohromady, aby vysvětlili svůj pohled na strategii a přesvědčte se sami, co se stane. Brzy vyjde najevo, že absence spojovacích článků existuje všude možně, primárně se bude týkat schopnosti vysvětlit definici strategie v kontextu jejich organizace a detailní rozdíly mezi vytvořením strategie a strategickým plánováním. Připišme tyto časté zmatečnosti neznalosti – ale nesuďme je příliš tvrdě, neboť s těmito mylnými představami se ve světě byznysu setkáváme velmi často. A co faktor lenosti?

Lenost pravděpodobně není to správné označení tohoto faktoru. Mnohem výstižnější by asi bylo označení „nedbalost“. Většina bude jistě souhlasit, že časové plány v podnikatelském prostředí jsou přinejmenším zběsilé. Tempo změn a nejistota, se kterými se musíme vypořádat, si od manažerů vyžadují schopnost definovat a rozvíjet své plány při plném chodu organizace. Když je čas rozhodujícím faktorem, je věnování dodatečného úsilí definování strategie z agendy smeteno. Vzniká tím ovšem velký problém, protože postupný vývoj strategického plánu musí být ukotven k celkové obchodní strategii. Většina strategických plánů ale není. Ano, exekutivní management musí být schopen reagovat na objevující se rizika a příležitosti, ale toto musí být děláno současně s rozhodnutími, která podpoří konzistentní firemní strategii. Manažeři a zaměstnanci organizace potřebují pevný bod, který poskytuje strategie, abychom se vyvarovali smetení přílivovou vlnou.

Strategie může a musí být jednoduchá, aby umožňovala flexibilitu a adaptabilitu

Prohlášení o strategii vyžaduje práci, aby byl výsledek elegantně jednoduchý a výstižný. To je přesně to, co je třeba, aby byla začleněna do strategických cílů organizace a taktiky realizace plánů.

Například:

„Naší strategií je _____ tím, že poskytuje _____ za cenu, která přináší našim zákazníkům bezkonkurenční hodnotu skrze _____ a _____.“

Přestože má strategické prohlášení jednoduchou strukturu, musí rovněž umožňovat potřebné přizpůsobení. Příliš specifické prohlášení podkopává flexibilitu. Ukažme si nyní jeden skutečný příklad na strategii Southwest Airlines. Nikdy nebyla žádným velkým tajemstvím pro konkurenci ani není přehnaně komplikovaná.

Strategie aerolinky?

„Přilákat cestující k letecké přepravě nabídkou častých letů z výhodně umístěných letišť za cenu srovnatelnou s pozemní dopravou.“

Na závěr

Jasně vyjádřete svou strategii jako základní kámen svého strategického plánu. Udělejte to jazykem jednoduchým a věcným. Na těchto základech pak položte a vybudujte taktiku naplnění strategie a dotáhněte jí do konce s nemilosrdným důrazem na exekuci.

 


Článek je publikován se svolením Method Frameworks.
Zdroj: Make Strategy The Centerpiece of Your Strategic Plan

O autorovi:
Joe Evans je prezidentem a CEO společnosti Method Frameworks. Joe je publikovaným autorem, častým přednášejícím a uznávaným expertem v oblasti korporátního strategického plánování.

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*