Štítek: výrobní technologie

Chyby v údržbě ventilátorů

Nejčastější chyby v údržbě ventilátorů ve výrobních firmách a opatření vedoucí k eliminaci jejich vlivu na výkonnost podniku

Téměř všechny společnosti provozující nějakou výrobní technologii si uvědomují význam údržby a její vliv na přímou výkonnost podniku. Vynakládají proto nemalé úsilí do jejího odpovídajícího zajištěni. Materiálem respektive náhradními díly počínaje, investicemi do zvyšování kvalifikace zaměstnanců konče. Dříve naprosto dominující reaktivní způsob řízení procesů je dnes postupně zatlačován systémem prediktivním, […]