Štítek: překážky

Definování překážek v marketingovém plánu

Definování překážek dosažení cílů v marketingovém plánu

V prvních třech krocích marketingového plánu jsme si stanovili strategie a cíle pro jednotlivé zákaznické skupiny. Ve čtvrtém kroku se zaměříme na identifikaci a popsání překážek či omezení, které mohou ovlivnit úspěšné dosažení plánovaných cílů. Mezi těmito překážkami mohou např. být: omezené zdroje ekonomické podmínky technická omezení konkurenční hrozby duševní vlastnictví licence […]