Stanovení strategií v marketingovém plánu

Stanovení strategií k dosažení cílů v marketingovém plánu

Ve třetím kroku při vytváření marketingového plánu určíme pro každý stanovený cíl strategii, která nám umožní cílů dosáhnout. Strategií říkáme, jak využít jednotlivých příležitostí.

Petr Háze, corphalos - byznys poradenství

Zvolenou strategií může např. být:

  • vybudování distribuční sítě
  • vytvoření poptávky
  • změna nákupního chování
  • zvýšení tržního podílu
  • maximalizace marže
  • zjednodušení nákupního procesu
  • identifikování nejvíce rostoucích segmentů trhu
  • atd.Pokud tedy např. máme za cíl růst tržeb stěžejního produktu, strategií může být vytvoření poptávky. V případě, že naším cílem bude penetrace trhu, strategií může být identifikování nejvíce rostoucích segmentů trhu.

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*