Provozní řízení

Optimální využití stlačeného vzduchu

Optimální využití stlačeného vzduchu jako zdroj podstatných úspor elektrické energie

Snad každý vedoucí pracovník výrobní společnosti považuje stlačený vzduch za nejdražší energií. Plynný obal země má vzduchu skutečně přehršel. Odpadá potřeba dobývání, protože je zkrátka všude kolem nás. Ovšem je nutné si uvědomit, že pro průmyslové použití musí být stlačen, vysušen, vyčištěn, obvykle také ošetřen olejem a následně dopraven na místo […]

Chyby v údržbě ventilátorů

Nejčastější chyby v údržbě ventilátorů ve výrobních firmách a opatření vedoucí k eliminaci jejich vlivu na výkonnost podniku

Téměř všechny společnosti provozující nějakou výrobní technologii si uvědomují význam údržby a její vliv na přímou výkonnost podniku. Vynakládají proto nemalé úsilí do jejího odpovídajícího zajištěni. Materiálem respektive náhradními díly počínaje, investicemi do zvyšování kvalifikace zaměstnanců konče. Dříve naprosto dominující reaktivní způsob řízení procesů je dnes postupně zatlačován systémem prediktivním, […]