Nová norma norem CSR

Nová norma norem: Certifikace společenské odpovědnosti firem

nebo od společenské odpovědnosti firem po možnost certifikace – IQNet SR 10

O společenské odpovědnosti se v posledním období mluví více a více, mnoho firem ji reálně používá, ale dosud neexistoval způsob její certifikace. Stávající norma v této oblasti ISO 26000:2010 není totiž určena pro certifikaci – je to jen takzvaná nejlepší praxe a nedá se podle ní certifikovat.Certifikační organizace sdružené v největší světové síti IQNet proto připravili a právě uvádějí na trh normu SR-10, která bude sloužit k certifikaci společenské odpovědnosti. Norma je kompatibilní s podobnými normami pro řízení systémů managementu, jako je např. ISO 9001, 14001 a pod.

Zavedení systému společenské odpovědnosti v jednotlivých podnicích je založeno na dobrovolné bázi a zahrnuje tři základní pilíře ve společnosti:

  • Vztah k planetě – ochrana životního prostředí,
  • Vztah k lidem – a jejich společenská odpovědnost v podniku
  • A samotný profit – čili vytváření trvalého zisku.

Norma IQNet SR-10 dává sociálně odpovědným a udržitelným podnikům příležitost certifikovat zavedený systém a ověřit vůči normě své dennodenní úsilí dosahovat přínos v oblasti environmentu, společnosti a tvorby hodnot.

Certifikací dle této normy jednoduše „projdou“ ty podniky, které již mají zavedený některý ze systémů managementu. K hlavním výhodám certifikace patří zejména:

  • Nestranný pohled na způsob vašeho podnikání a jeho dopady na společnost a životní prostředí
  • Efektivnější komunikace s obchodními partnery s cílem lepšího plnění jejich požadavků
  • Zvýšení zúčastněnosti zaměstnanců na dosahování vašich cílů a jejich vyšší motivace
  • Zvýšení společenské odpovědnosti managementu společnosti
  • Zlepšení firemního image před klienty, obchodními partnery a zákazníky
  • Využití certifikace pro zvýšení statusu jako „společensky odpovědného a trvale udržitelného podniku“.

Norma je určená pro všechny typy společností, nejenom pro velké nadnárodní společnosti.

Společenskou odpovědnost v zahraničí běžně deklarují i malé a střední podniky na národní úrovni a v posledním období jich počet rapidně narůstá. Cena za certifikaci závisí standardně na více faktorech jako počet zaměstnanců, počet poboček, rozsah činností, zavedení a certifikace jiných systémů manažerství apod.

Podniky, které mají zájem důvěryhodným způsobem deklarovat společenskou odpovědnost ať už vůči společnosti nebo svým obchodním partnerům, mohou požádat certifikační orgán o certifikaci IQNet SR10. Jelikož se jedná o úplnou novinku na trhu, máte možnost být první v České republice a zároveň i mezi prvními na celém světě.

Certifikácia spoločenskej zodpovednosti firiem (slovenská verze článku)

Ing. Marek Dandár Ph.D., email: marek.dandar@vincotte.sk

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*