Konflikty a jejich řešení

Konflikty a jejich řešení

Konflikty jsou nakažlivé a jejich řešení je pro většinu z nás velmi bolestivé. Přesto ale mohou být katalyzátorem, který nás a vztahy posouvá, pokud ke konfliktu přistoupíme konstruktivně. Bohužel často, dříve než konflikt vyvěrá na povrch, my se situacím, které mohou konflikt vyvolat, vyhýbáme tak, že se snažíme konflikt nebo možnost vzniku konfliktu ignorovat, přestože už je ve vzduchu a nepřipustit si ho. Co potlačujeme, to získává na síle.Konflikty můžeme řešit nebo neřešit. Přistupovat k jejich řešení konstruktivně nebo destruktivně. Pokud chcete konflikty využít ku prospěchu svému i svého okolí, je dobré vědět, co ubližuje a co pomáhá. Je dobré uvědomit si a ptát se, jak my sami přistupujeme ke konfliktům a porozumět tomu, jak se chovají a projevují druzí lidé v konfliktu.

Konflikty jsou toxické. Každý problém vyvolává určité chování a reakce. My se často podvědomě bojíme konfliktů a situací, které mohou konflikt vyvolat. Vědomě nebo podvědomě, tyhle situace ignorujeme nebo zatlačujeme, a tím dáváme možnost konfliktu, aby se rozvinul. Když v tom pokračujeme, konflikt sílí.

Co je důležité vědět o konfliktech:

 • konflikty nám berou čas
 • konflikty nás stojí peníze
 • konflikty narušují vztahy
 • konflikty poškozují zdraví
 • konflikty vytvářejí napětí
 • konflikty posilují strachy a deprese

Jak můžeme my sami přistupovat ke konfliktům a jak se projevují a chovají lidé v konfliktu?

 1. Vidíme konflikt jako problém? Pak je náš přístup destruktivní.
 2. Hledáme jeho řešení? Pak je náš přístup konstruktivní.

1. Konflikt jako problém = destruktivní přístup a chování

Destruktivní chování konflikty jen zhoršuje a prodlužuje a negativně ovlivňuje nejen nás, ale i naše okolí a prostředí. Může být pasivní nebo aktivní. U pasivního přístupu si často říkáme, že nejsme vůbec agresivní, ale není to pravda. Zatímco aktivní agresivita je jasná.

Jak se projevuje destruktivní pasivní chování:

 • mlčíme, mračíme se, zvedáme oči v sloup…
 • skrýváme emoce
 • neprojevujeme žádnou aktivitu
 • vyhýbáme se pohledům, aktivitám
 • vzdáváme se svých práv, přání, touhy
 • projevujeme se poraženecky
 • ponižujeme sami sebe, mluvíme o sobě jako o neschopných a nemožných
 • i naše tělo, obličej, pohyby vyjadřují vlastní nedůvěru

Jak se projevuje destruktivní aktivní chování:

 • dáváme najevo zlobu
 • děláme ukvapené závěry
 • jsme „uražení“
 • obviňujeme druhé
 • ponižujeme ostatní veřejně i neveřejně
 • veřejná vyslovená sebekritika
 • taktika jen vlastní výhra, WIN ve svůj prospěch, vždy na úkor druhých, nikdy ve prospěch týmu a celku
 • soupeření, boj
 • šikana
 • odveta
 • intriky

2. Konflikt jako katalyzátor = orientace na řešení

Konstruktivní chování konflikt snižuje a ruší. Umožňuje nalezení řešení a odstranění konfliktu, ale také nové možnosti a příležitosti. Hledáme řešení a pozitivní dopady, snižujeme napětí, umožňujeme lepší fungování. Konstruktivní přístup pomáhá, řeší, posouvá, vytváří vztahy, má vliv na naši náladu, pohodu, zdraví. I konstruktivní přístup může být pasivní nebo aktivní.

Jak se projevuje konstruktivní pasivní chování:

 • nezapojujeme se do konfliktu
 • jsme pozitivní a dodržujeme domluvená pravidla a zásady
 • vyjadřujeme podporu

Jak se projevuje konstruktivní aktivní chování:

 • respekt a vyjadřování emocí
 • žádost o asistenci, o pomoc
 • omluva
 • vstřícnost
 • přemýšlení o tom, co a jak udělat příště
 • ponechání času na odpověď
 • přizpůsobení se situaci
 • UVĚDOMĚNÍ, ŽE I JÁ, „možná“, POTŘEBUJI SEBE, NĚCO ZMĚNIT

Thomas Kilmann, který se zabývá řízením konfliktů, říká, že lidé často o konfliktu přemýšlejí pouze jako o boji. Ke konfliktu ale můžeme přistoupit i jinak a také asertivně i neasertivně. Uvádí 5 možností, které charakterizují lidské chování, nejen v konfliktu.

Vyhýbání se řešení je forma řešení konfliktu nespolupracující a neasertivní.
Přizpůsobování se je forma řešení konfliktu asertivní a určitým způsobem spolupracující.
Soupeření je forma řešení konfliktu asertivní a nespolupracující.
Kompromis je forma řešení konfliktu částečně asertivní a částečně spolupracující.
Spolupráce je forma řešení konfliktu asertivní a spolupracující.

Každý přístup je v určitých situacích a po určitou, omezenou dobu, použitelný a vhodný. V různých situacích, v různém prostředí a i v různém věku se můžeme chovat rozdílně a flexibilně. Dlouhodobě však je nejlepší a nejefektivnější pouze spolupráce. Ta je základem pro dohodu, synergii a dobré mezilidské vztahy.

A jak řešíte Vy konflikty a jaké máte zkušenosti?

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*