Definování zákaznických skupin

Definování zákaznických skupin pro produkty a služby v marketingovém plánu

V prvním kroku při vytváření marketingového plánu si pro každý typ produktu či služby definujeme cílové zákaznické skupiny, pro které je produkt určen. Primární (příp. i sekundární) zákaznické skupiny bychom měli snadno získat z produktových plánů.

Petr Háze, corphalos - byznys poradenství

Pro účely marketingových kampaní můžeme navíc definici cílové zákaznické skupiny rozšířit o další příbuzné zákaznické skupiny, u kterých je pravděpodobné, že by mohli mít o nabízený produkt zájem, protože mají stejné nebo podobné potřeby, jako naše primární cílová skupina. V tomto případě však musíme počítat s tím, že výtěžnost z prodeje těmto skupinám bude pravděpodobně nižší než u primární zákaznické skupiny, takže je třeba důkladně spočítat a zvážit návratnost investice do oslovení širšího obecenstva.Při rozhodování, na jaké cílové skupiny marketingové aktivity vybraného produktu zaměřit, můžeme vycházet ze segmentace trhu, kterou by měla mít každá firma definovanou a k dispozici. Pro účely jednotlivých kampaní pak můžeme dále vytvářet různé skupiny a podskupiny vybraných cílových segmentů (např. podle regionu, věku, pohlaví, příjmu, povolání, vzdělání, životního stylu, bývalý versus zcela nový potenciální zákazník atd.), abychom výběrem získali optimální strukturu a velikost cílového trhu k oslovení a tím dosáhli co nejpřesnějšího zacílení marketingové kampaně s maximálním výnosem, s nejvyšší možnou návratností marketingových investic.

Výběr cílových zákaznických skupin marketingového plánu pro jednotlivé produkty a služby do značné míry ovlivní a předurčí následný výběr vhodných marketingových kanálů a nástrojů, které použijeme pro oslovení obecenstva. Pokud bude vybraná cílová skupina příliš velká, budeme nejspíš zvažovat využití masových médií (ATL), pokud bude naopak velmi malá a/nebo úzce specializovaná, budeme spíš volit přímý prodej, telemarketing apod. (BTL). Rozhodujícím faktorem bude, jak již bylo zmíněno výše, dosažení co nejlepší návratnosti investic.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*