Definování překážek v marketingovém plánu

Definování překážek dosažení cílů v marketingovém plánu

V prvních třech krocích marketingového plánu jsme si stanovili strategie a cíle pro jednotlivé zákaznické skupiny. Ve čtvrtém kroku se zaměříme na identifikaci a popsání překážek či omezení, které mohou ovlivnit úspěšné dosažení plánovaných cílů.

Petr Háze, corphalos - byznys poradenství

Mezi těmito překážkami mohou např. být:

  • omezené zdroje
  • ekonomické podmínky
  • technická omezení
  • konkurenční hrozby
  • duševní vlastnictví
  • licence a certifikace
  • legislativa
  • atd.Správné identifikování a pochopení překážek nám později pomůže zvolit vhodné obchodní sdělení a taktiku (vč. časového naplánování kampaní). Z některých omezení může rovněž vyplynout, že před samotnou realizací marketingových aktivit, tj. dříve než budeme schopni dosáhnout stanovených cílů, budeme muset učinit další nezbytné kroky vedoucí k vytvoření potřebných podmínek a prostředí (tj. např. získat certifikaci ISO, zajistit dostatečné lidské zdroje apod.).

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*