29 procent lidí chce letos měnit práci

29% lidí chce letos měnit práci

29% lidí plánuje v letošním roce změnit práci. Dalších 33% novou práci aktivně hledat nechce, ale zároveň změnu práce úplně nevylučuje a pouze 38% lidí si jsou jisti, že změnu práce v roce 2019 řešit nechtějí. To jsou výsledky z naší mBlue ankety, která proběhla na přelomu roku mezi našimi bývalými uchazeči o zaměstnání.Vysokou ochotu změnit práci potvrzuje i náš dlouhodobý výzkum důvodů odchodu ze zaměstnání, který běží již 6. rokem a účastnilo se ho více jak 6 500 respondentů. Nutno dodat, že se jedná výzkum mezi lidmi kancelářských profesí, převážně z regionu Praha a Středočeský kraj. Z něj vyplývá, že v roce 2018 více jak polovina lidí změnila práci kvůli nemožnosti rozvíjet svoji kariéru podle svých přání a potřeb. Jako důvod uvádějí nudnou náplň práce, nemožnost kariérního růstu, navýšení zodpovědností po reorganizaci nebo nedostatečný prostor k seberealizaci.

Co je zajímavé, výše mzdy nikdy nebyla tím hlavním důvodem odchodu ze zaměstnání. To se ale v roce 2018 mění, sice jen 12 % zaměstnanců odchází primárně kvůli výši mzdy, ale varovné je, že tento počet trojnásobně vzrostl.

Důvody odchodu ze zaměstnání – podle výše platu:

  • lidé s hrubou mzdou do 34 000 Kč 2,5x častěji odcházejí z osobních důvodů jako jsou rodinná či zdravotní omezení nebo dojezdová vzdálenost
  • lidé s hrubou mzdou do 50 000 Kč mají 2x vyšší pravděpodobnost odchodu ve zkušební době
  • lidé s hrubou mzdou nad 70 000 Kč o 50% častěji odcházejí z důvodů neshod a nedůvěry ve svého nadřízeného nebo vedení firmy

Důvody odchodu ze zaměstnání – podle oddělení ve firmě:

  • lidé v Obchodním oddělení opouští firmu 2x častěji kvůli nespokojenosti se svým platem oproti lidem v IT
  • lidi IT pálí absence nových technologií, 66% odchází kvůli pocitu nemožnosti učit se nové věci a rozvíjet se
  • lidé v Administrativě jsou 2x citlivější na nesoulad se soukromým životem oproti lidem ve vedení firmy
  • lidé v Managementu odcházejí 3x častěji kvůli nespokojenosti s vedením firmy oproti lidem v IT

Meziroční srovnání důvodů odchodu

Zanechte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*