• Trendy v českém marketingu 2017

  Trendy v českém marketingu v roce 2017

  19. února 2017

  Trendy letošního roku budou youtubeři a živé mobilní video. To alespoň předpokládá 346 účastníků ankety o trendech a buzzwordech v českém marketingu.   Optimismus, který je v odhadech růstu rozpočtů přítomný už několik let, značí nástup zlaté éry českého marketingu. Růst rozpočtů předpokládá dokonce 86 % dotázaných. 37 % očekává růst větší než 10 %. Je možné, že současní mladí marketéři budou na dnešní období jednou vzpomínat jako na zlatou éru marketingu. Stejně jako dnes vzpomínají čtyřicátníci na devadesátá léta jako na čas plný nových…

 • Trendy v českém marketingu 2016

  Trendy v českém marketingu v roce 2016

  16. února 2016

  Letos se ankety účastnilo celkem 311 respondentů, což opět představuje nárůst oproti minulému roku. Pátý a tedy půlkulatý ročník naší ankety o trendech a buzzwordech se stejně jako ročník loňský nese v duchu finančního optimismu. Vstupujeme do zlatých let marketingu?   Hitem jsou youtubeři Youtubeři jsou jako samostatná kategorie měřeni od loňska a hned se stali skokany roku, díky bezprecedentnímu nárůstu ve vnímání praktické použitelnosti i „buzzwordovosti“. Na rozdíl od ostatních termínů jim pochopitelně nahrává skutečnost, že se stávají i tématem mainstreamových masmédií a běžných rozhovorů….

 • Mobilní reklama

  Mobilní reklama = velký potenciál pro sociální sítě

  26. června 2015

  Mobilní vyhledávání zažívá boom, počet přístupů na internet z mobilních zařízení už přesáhl hranici 50 %. Podle odhadů se má číslo stále zvyšovat. První vlaštovku reagující na mobilní vyhledávání vypustil Google, který v dubnu tohoto roku spustil nový algoritmus, díky němuž stránky nepřizpůsobené mobilním zařízením dostávají v mobilních výsledcích vyhledávání automaticky horší pozice.   Přístupy z mobilních zařízení? Otázka posledních pár let Ještě před dvěma lety byl podíl mobilní reklamy pouhých 2,4 %. Podíl mobilní reklamy stále roste, ale stále je na prvním místě co…

 • Ondřej Martínek

  Uplatnění geo nástrojů v byznysu pohledem Ondřeje Martínka

  29. dubna 2015

  Rozhovor s ředitelem společnosti Globema CS s.r.o. Geo produkty a služby jsou jedním z nepřehlédnutelných fenoménů současnosti, z jejichž přínosů dokáže těžit čím dál více firem po celém světě. Jaké příležitosti pro firmy tato řešení skýtají a kam směřují do budoucnosti? Zeptali jsme se Ondřeje Martínka, ředitele společnosti Globema CS s.r.o.   Jak byste definoval termín geoprostorové softwarové řešení? A jak dlouho jsou na trhu technologie umožňující takováto řešení účelně a efektivně poskytovat a firmám využívat? Geoprostorové softwarové řešení je takové řešení, které umožňuje zobrazit a…

 • Google Geo - případová studie

  Google Geo nástrojem zvýšení efektivity, spokojenosti zákazníka a tržeb

  13. dubna 2015

  Produkty Google využívají miliony lidí k zábavě i práci. Jelikož technologie Google nabízí rozhraní umožňující prakticky komukoli využívat populární nástroje Google jako součást vývoje vlastních aplikací, čím dál více firem hledá způsob, jak tyto nástroje využít v praxi a monetizovat možnosti, které nabízejí.   Jedním z úspěšných příkladů využití Google nástrojů v praxi je služba umožňující vyhledávání kancelářských prostor OfficeMAP, kterou ve spolupráci s autorizovaným Google Premier Partnerem společností Globema vytvořila realitní poradenská společnost Colliers Int. Co bylo cílem projektu Vytvořit uživatelsky přívětivý nástroj, který…

 • Trendy v českém marketingu 2015

  Trendy v českém marketingu v roce 2015

  6. února 2015

  Marketingové rozpočty v roce 2015 porostou; hlavními trendy zůstanou reklama na sociálních sítích, mobilní web a obsahový marketing. Roste i zájem o využití mobilních zařízení jako platformy pro obchod. Potvrzuje se i stále pozitivnější vnímání fenoménu Big Data, který se posouvá ze sféry buzzwordů (tj. pojmů, o kterých se hodně mluví, ale méně se reálně využívají) mezi skutečné trendy, které jsou hojně diskutované i používané. Výsledky vychází z výzkumu Trendy v českém marketingu 2015, který mezi 282 odborníky z marketingu, brandingu, reklamy a příbuzných oborů…

 • Tomáš Dolejš

  Digitalizace firem pohledem Tomáše Dolejše

  10. září 2014

  Rozhovor s ředitelem společnosti INFOMATIC s.r.o.   Jaký je současný stav digitalizace firem v České republice? Jak firmám v digitalizaci pomáhají moderní technologie a jaké překážky musejí překonávat? Na otázky odpovídá Tomáš Dolejš, ředitel INFOMATIC s.r.o.   Co Vaše společnost v oblasti digitalizace firmám nabízí a v čem jste jedineční? Naše portfolio se dá rozdělit na 4 hlavní oblasti. Specializujeme se na: Digitalizaci dokumentů a informací všech vstupních formátů (Capture) Inteligentní vytěžování a analýzu dat (BI) Softwarové řešení pro procesní řízení firmy (BPMS) Prodej dokumentových…

 • Digitalizace firem a organizací

  13. srpna 2014

  Téma digitalizace dokumentů a související automatizace firemních procesů (elektronické workflow) za účelem zvýšení efektivity, bezpečnosti a kontroly nad dokumenty a procesy je stále aktuální otázkou zejména ve středně velkých firmách. Podle loňského průzkumu společnosti Konica Minolta 90% firem s více než 500 zaměstnanci a 70% firem s více než 100 zaměstnanci nějaké řešení digitalizace dokumentů již  mají nebo právě implementují. U malých firem do 50 zaměstnanců projevilo o tuto tematiku více než 50% z nich zájem. Jak je to ale s digitalizací firem v segmentu…

 • Trendy v českém marketingu v roce 2014

  Trendy v českém marketingu v roce 2014

  30. ledna 2014

  Marketingové rozpočty v roce 2014 nebudou klesat a možná i mírně porostou. Stejně jako v minulých letech bude kladen velký důraz na využití sociálních sítí, mobilního webu a správné nastavení obsahového marketingu. Za stále důležitější bude také považován monitoring sociálních médií. Buzzwordy (pojmy, o kterých se hodně mluví, ale méně se reálně využívají) minulých let, termíny „3D tisk“, „Big Data“ a „Crowdsourcing“ vykazují pozitivní posun a marketéři více věří jejich praktickému využití. Výsledky vychází z výzkumu Trendy v českém marketingu 2014, který mezi 230 odborníky…

 • Jak si (ne)nechat vykrást firmu vlastními zaměstnanci

  Jak si (ne)nechat vykrást firmu vlastními zaměstnanci

  31. října 2013

  Nedávno jsem při letu do Londýna narazil v tiskovině Business Life na poměrně zajímavou informaci. Podle ní až 55% zaměstnanců ve spojeném království považuje za normální, že při přechodu k jinému zaměstnavateli s sebou odnesou kontakty a další relevantní výsledky svojí práce, za kterou byli samozřejmě celou dobu placeni. Pokud toto číslo vynásobíte počtem pracující populace ve Velké Británii, vyjde poměrně astronomická hodnota. A to se bavíme o rozvinuté západní demokracii s tradicemi, zásadami a až na malé výjimky nepřerušeným obdobím tržní ekonomiky. Jak takové…

 • Integrace

  Nástrahy integrace při akvizici firem

  23. září 2013

  V dnešním ekonomickém prostředí je naprostou běžnou praxí akvizice firem. Jedni kupují druhé, aby se zbavili konkurence nebo zvýšili svůj tržní podíl. Další se spojují pro zvýšení svých šancí pro přežití pod tlakem konkurence. Společností, které vznikly na zelené louce a dokážou si bez akvizice zachovat svůj původní ráz, ubývá. Úvodní fáze obvykle nemá na chod firem zásadní dopad. Provádí se audity, vyjednávají ceny, smlouvy a podobně. Ve chvíli, kdy je ovšem dohoda uzavřena, otevře se zcela jiná kapitola. Jedná-li se o nepřátelské převzetí, kdy…

 • Jak využít nová soutěžní pravidla Facebooku ve svůj prospěch

  Jak využít nová soutěžní pravidla Facebooku ve svůj prospěch

  17. září 2013

  Soutěže a Facebook. To je často skloňované téma a po nedávných změnách, které Facebook udělal v pravidlech pro pořádání soutěží, jde o ještě aktuálnější téma. Pojďme se společně podívat na to, co se změnilo a jak můžete soutěže využít ve svůj prospěch. Nejprve k samotné změně. Donedávna bylo možné provozovat soutěž na Facebooku pouze prostřednictvím aplikací třetích stran. Ne tedy v rámci klasické podoby timeline, neboli zdi, vaší firemní facebookovské stránky. Pokud jste dříve takovou soutěž provozovali, vystavovali jste se riziku až smazání vaší firemní…

 • Nesoulad mezi strategickými cíli firmy, její provozní kapacitou a klíčovými dovednostmi

  Nesoulad mezi strategickými cíli firmy, její provozní kapacitou a klíčovými dovednostmi

  26. srpna 2013

  Brání Vám v dosažení Vašich strategických cílů vašeho podniku nedostatek výrobní kapacity nebo chybějící kompetence v určité klíčové oblasti? Pak jste si možná kladli následující otázky:    Opustit záměr, pokud nemá firma potenciál řešit tento nesoulad organickým rozvojem?    Hledat řešení v oblasti dodavatelsko odběratelských vztahů?    Koupit vhodný podnik?   Se zájmem jsem si přečetl výborný článek, který napsal Joe Evans z Method Frameworks a přeložil a zveřejnil na webu Svět byznysu Petr Háze. Body 3. a 4. uvedeného článku Joe Evanse, které pojednávají…

 • Mezilidské vztahy

  Mezilidské vztahy a důležitost správné komunikace

  30. července 2013

  Podle nejnovějších statistik jsou pro velké procento dnešní populace mezilidské vztahy zdrojem stresu a to jak v pracovním prostředí, tak i v osobním životě. Je to pochopitelné, protože tak, jak se zrychluje tempo ve všech oborech a směrech, současně s tím se zrychlují a zvyšují i požadavky na lidi a na jejich výkony – na jednotlivce i týmy. To má v konečném důsledku vliv na lidskou psychiku a na pocit bezpečí.   Podle Maslowovy pyramidy potřeb se jedná o druhou úroveň potřeb – bezpečí a…

 • Konflikty

  Konflikty a jejich řešení

  24. července 2013

  Konflikty jsou nakažlivé a jejich řešení je pro většinu z nás velmi bolestivé. Přesto ale mohou být katalyzátorem, který nás a vztahy posouvá, pokud ke konfliktu přistoupíme konstruktivně. Bohužel často, dříve než konflikt vyvěrá na povrch, my se situacím, které mohou konflikt vyvolat, vyhýbáme tak, že se snažíme konflikt nebo možnost vzniku konfliktu ignorovat, přestože už je ve vzduchu a nepřipustit si ho. Co potlačujeme, to získává na síle.   Konflikty můžeme řešit nebo neřešit. Přistupovat k jejich řešení konstruktivně nebo destruktivně. Pokud chcete konflikty…

Management

Digitalizace firem a organizací

Téma digitalizace dokumentů a související automatizace firemních procesů (elektronické workflow) za účelem zvýšení efektivity, bezpečnosti a kontroly nad dokumenty a procesy je stále aktuální otázkou zejména ve středně velkých firmách. Podle loňského průzkumu společnosti Konica Minolta 90% firem s více než 500 zaměstnanci a 70% firem s více než 100 zaměstnanci nějaké řešení digitalizace dokumentů již  mají nebo právě implementují. U malých firem do 50 zaměstnanců projevilo o tuto tematiku více než 50% z nich zájem. Jak je to ale s digitalizací firem v segmentu…

Jak si (ne)nechat vykrást firmu vlastními zaměstnanci

Jak si (ne)nechat vykrást firmu vlastními zaměstnanci

Nedávno jsem při letu do Londýna narazil v tiskovině Business Life na poměrně zajímavou informaci. Podle ní až 55% zaměstnanců ve spojeném království považuje za normální, že při přechodu k jinému zaměstnavateli s sebou odnesou kontakty a další relevantní výsledky svojí práce, za kterou byli samozřejmě celou dobu placeni. Pokud toto číslo vynásobíte počtem pracující populace ve Velké Británii, vyjde poměrně astronomická hodnota. A to se bavíme o rozvinuté západní demokracii s tradicemi, zásadami a až na malé výjimky nepřerušeným obdobím tržní ekonomiky. Jak takové…

Integrace

Nástrahy integrace při akvizici firem

V dnešním ekonomickém prostředí je naprostou běžnou praxí akvizice firem. Jedni kupují druhé, aby se zbavili konkurence nebo zvýšili svůj tržní podíl. Další se spojují pro zvýšení svých šancí pro přežití pod tlakem konkurence. Společností, které vznikly na zelené louce a dokážou si bez akvizice zachovat svůj původní ráz, ubývá. Úvodní fáze obvykle nemá na chod firem zásadní dopad. Provádí se audity, vyjednávají ceny, smlouvy a podobně. Ve chvíli, kdy je ovšem dohoda uzavřena, otevře se zcela jiná kapitola. Jedná-li se o nepřátelské převzetí, kdy…

Nesoulad mezi strategickými cíli firmy, její provozní kapacitou a klíčovými dovednostmi

Nesoulad mezi strategickými cíli firmy, její provozní kapacitou a klíčovými dovednostmi

Brání Vám v dosažení Vašich strategických cílů vašeho podniku nedostatek výrobní kapacity nebo chybějící kompetence v určité klíčové oblasti? Pak jste si možná kladli následující otázky:    Opustit záměr, pokud nemá firma potenciál řešit tento nesoulad organickým rozvojem?    Hledat řešení v oblasti dodavatelsko odběratelských vztahů?    Koupit vhodný podnik?   Se zájmem jsem si přečetl výborný článek, který napsal Joe Evans z Method Frameworks a přeložil a zveřejnil na webu Svět byznysu Petr Háze. Body 3. a 4. uvedeného článku Joe Evanse, které pojednávají…

Marketing & Obchod

Trendy v českém marketingu 2017

Trendy v českém marketingu v roce 2017

Trendy letošního roku budou youtubeři a živé mobilní video. To alespoň předpokládá 346 účastníků ankety o trendech a buzzwordech v českém marketingu.   Optimismus, který je v odhadech růstu rozpočtů přítomný už několik let, značí nástup zlaté éry českého marketingu. Růst rozpočtů předpokládá dokonce 86 % dotázaných. 37 % očekává růst větší než 10 %. Je možné, že současní mladí marketéři budou na dnešní období jednou vzpomínat jako na zlatou éru marketingu. Stejně jako dnes vzpomínají čtyřicátníci na devadesátá léta jako na čas plný nových…

Trendy v českém marketingu 2016

Trendy v českém marketingu v roce 2016

Letos se ankety účastnilo celkem 311 respondentů, což opět představuje nárůst oproti minulému roku. Pátý a tedy půlkulatý ročník naší ankety o trendech a buzzwordech se stejně jako ročník loňský nese v duchu finančního optimismu. Vstupujeme do zlatých let marketingu?   Hitem jsou youtubeři Youtubeři jsou jako samostatná kategorie měřeni od loňska a hned se stali skokany roku, díky bezprecedentnímu nárůstu ve vnímání praktické použitelnosti i „buzzwordovosti“. Na rozdíl od ostatních termínů jim pochopitelně nahrává skutečnost, že se stávají i tématem mainstreamových masmédií a běžných rozhovorů….

Mobilní reklama

Mobilní reklama = velký potenciál pro sociální sítě

Mobilní vyhledávání zažívá boom, počet přístupů na internet z mobilních zařízení už přesáhl hranici 50 %. Podle odhadů se má číslo stále zvyšovat. První vlaštovku reagující na mobilní vyhledávání vypustil Google, který v dubnu tohoto roku spustil nový algoritmus, díky němuž stránky nepřizpůsobené mobilním zařízením dostávají v mobilních výsledcích vyhledávání automaticky horší pozice.   Přístupy z mobilních zařízení? Otázka posledních pár let Ještě před dvěma lety byl podíl mobilní reklamy pouhých 2,4 %. Podíl mobilní reklamy stále roste, ale stále je na prvním místě co…

Trendy v českém marketingu 2015

Trendy v českém marketingu v roce 2015

Marketingové rozpočty v roce 2015 porostou; hlavními trendy zůstanou reklama na sociálních sítích, mobilní web a obsahový marketing. Roste i zájem o využití mobilních zařízení jako platformy pro obchod. Potvrzuje se i stále pozitivnější vnímání fenoménu Big Data, který se posouvá ze sféry buzzwordů (tj. pojmů, o kterých se hodně mluví, ale méně se reálně využívají) mezi skutečné trendy, které jsou hojně diskutované i používané. Výsledky vychází z výzkumu Trendy v českém marketingu 2015, který mezi 282 odborníky z marketingu, brandingu, reklamy a příbuzných oborů…

Produkty & služby

Google Geo - případová studie

Google Geo nástrojem zvýšení efektivity, spokojenosti zákazníka a tržeb

Produkty Google využívají miliony lidí k zábavě i práci. Jelikož technologie Google nabízí rozhraní umožňující prakticky komukoli využívat populární nástroje Google jako součást vývoje vlastních aplikací, čím dál více firem hledá způsob, jak tyto nástroje využít v praxi a monetizovat možnosti, které nabízejí.   Jedním z úspěšných příkladů využití Google nástrojů v praxi je služba umožňující vyhledávání kancelářských prostor OfficeMAP, kterou ve spolupráci s autorizovaným Google Premier Partnerem společností Globema vytvořila realitní poradenská společnost Colliers Int. Co bylo cílem projektu Vytvořit uživatelsky přívětivý nástroj, který…

Dostaň to, co chceš aneb úskalí externího IT vývoje

Každá firma, která nepodniká v oblasti vývoje ICT řešení, ale potřebuje pro vlastní potřebu či poskytuje svým zákazníkům služby skrze nějaké digitální řešení vytvořené na zakázku (weby, mobilní aplikace, software), musí učinit jedno ze zásadních rozhodnutí a to, zda vytvoří interní vývojový tým nebo zda vývoj zadá externí firmě, dodavateli ICT řešení. Obě varianty v sobě skrývají podobná úskalí, co se týče našeho očekávání na konečnou podobu a funkčnost dodaného řešení vs. toho, co obvykle ve skutečnosti dostaneme. Při využití externího dodavatele je toto úskalí…

Kontextový design aneb jak vytvořit úspěšný produkt či službu

Kontextový design je metoda, kterou vyvinuli a již mnoho let úspěšně aplikují v praxi Karen Holtzblatt a Hugh Beyer. Jedná se o zákaznicky orientovaný proces založený na důkladné znalosti a porozumění potřeb, úloh, záměrů a procesů zákazníka v kontextu jeho činností, jehož cílem je navrhnout produkt či službu v souladu s potřebami jak zákazníka, tak i potřebami našeho podnikání. Tuto metodu lze nejlépe využít pro vytvoření softwarových, internetových a mobilních aplikací, technologických produktů, ale rovněž tak dobře i pro jakékoli další produkty a služby. Celý proces kontextuálního designu lze rozdělit…

Segmentace trhu (zákazníků)

Segmentace trhu je důležitou součástí firemního plánování. Využijeme ji při tvorbě plánu rozvoje byznysu, marketingového plánu i finančního plánu. Umožní nám z pohledu našeho byznysu popsat a rozčlenit trh do menších homogenních celků (tržních segmentů), které korespondují s našimi cílovými zákaznickými skupinami. Tyto segmenty seskupují zákazníky se stejnými nebo podobnými vlastnostmi a potřebami, což nám umožňuje přesně zacílit rozvoj i nabídku (tj. funkci, cenu atd.) konkrétního produktu na konkrétního zákazníka. Kritéria, podle kterých můžeme vytvořit segmentovou mapu, mohou být různá. Segmenty můžeme definovat např. z pohledu regionálního členění, průmyslových odvětví, podle věku či…

Sponzoři

logo sponzor logo sponzor logo sponzor Prostor pro Vaše logo

Připojte se ke Světu byznysu na Svět byznysu na LinkedIn Svět byznysu na facebook Svět byznysu na google+ Svět byznysu na Twitter

Copyright 2017 Svět byznysu: analyzujeme, plánujeme, řídíme, rosteme · RSS · Přihlásit se

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.

Developed by READY2BUSINESS a corphalos